Được lấy ý tưởng từ quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới "The Palm"  ở Dubai, chủ đầu tư khu đô thị Ecopark đã tạo nên một kiệt tác tại Việt Nam một nơi “thiên nhiên và triến trúc giao hòa”. Kiệt tác mang tên Ecopark Grand - The Island ngay tại Hà Nội.