Những tháng đầu năm 2017, tính thanh khoản của thị trường được cải thiện rõ rệt. Tại Hà Nội, hàng loạt các dự án BĐS đồng thời mở bán, đem lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Thị trường vẫn chờ đón các dự án giá hợp lý sẽ chào bán và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.