Dù Luật Đặc khu tiếp tục được lùi thời gian trình Quốc hội xem xét vào cuối năm nay, dù thời gian vừa qua giao dịch đất nền Phú Quốc có dấu hiệu đã đóng băng nhưng theo quan sát của các chuyên gia BĐS thì “nóng lạnh" vẫn tuỳ thuộc vào từng dự án.