Dự án nằm cách bờ biển gần 1km và nối với đất liền bằng nhiều cây cầu hiện đại