Tại Hội thảo "Đầu tư Condotel: Thực tế, Triển vọng và Giải pháp đang diễn ra tại Khu quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã có bài tham luận về xu hướng đầu vào condotel.