Anland đã được cất nóc tháng 6/2017, hiện đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho các cư dân.