Sau giai đoạn khủng hoảng năm 2011 - 2013, thị trường bất động sản Việt Nam những năm gần đây ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật ở tất cả các phân khúc, trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng