ParkCity Hanoi là một khu đô thị hiện đại được quy hoạch đồng bộ, lấy cảm hứng từ dự án Desa ParkCity tại Kuala Lumpur. Chủ đầu tư dựa trên ý tưởng tạo nên cộng đồng dân cư thịnh vượng, gắn kết gia đình và xã hội.