Việc Quốc hội sửa Luật Đất đai, thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và sự tăng trưởng của khách du lịch sẽ là những chất xúc tác dự kiến thúc đẩy thị trường căn hộ condotel bùng nổ trong năm 2018.