Là nhận định đáng chú ý của ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản (BĐS) Việt Nam xoay quanh câu chuyện bội cung sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng.