Tiến độ dự án BWP Sonasea Phú Quốc tháng 10-2018: còn 83 ngày nữa hoàn thành