Lý do khiến cho bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn hiện nay chính là do nhu cầu, sức hấp thụ của thị trường đối các sản phẩm này vẫn đang lớn...