Cập nhật tiến độ tháng 7 dự án The Grand Villas BWP Sonasea Phú Quốc