Tài liệu dự án Best Western Premier Sonasea Phú Quốc

Tên tài liệu Mô tả tài liệu Ngày tạo Tải xuống
Tài liệu giới thiệu dự án Condotel CEO Phú Quốc SCV - Giới thiệu dự án 07062017.pdf 2017/06/10 Tải xuống
Chính sách bán hàng dự án Best Western Premier Sonasea Phú Quốc 28.7.17 - CSBH -_BWP SONASEA PHU QUOC .docx 2017/08/09 Tải xuống
Hợp đồng đặt cọc Best Western Premier Sonasea Phú Quốc 2.8.17 HĐĐC CONDOTEL (ĐC đủ 100).docx 2017/08/09 Tải xuống
Pháp lý dự án Best Western Premier Sonasea Phú Quốc 12. Pháp lý dự án-20170808T173334Z-001.zip 2017/08/09 Tải xuống